Personalfrågor

asesoria-fuengirola-laboralPå JOCASE kan vi hjälpa dig och ditt företag med alla lagliga och fackliga åtaganen vad gäller personalfrågor:

 • Registrering som enskild firma på Seguridad Social.
 • Registreing av företag
 • Ändringar i företagsverksamheten
 • Medlemskap i ”Mutua”
 • Anställningskontrakt, registrering och avregistrering av anställda.
 • Registrering av kontrakt hos INEM
 • Lönebesked och sociala avgifter
 • Företags certifikat
 • Hjälp att utforma anställningskontrakt
 • Sammanställningar av kostnader för anställda
 • Utformande av raporter för arbetsskador
 • Raporter och registrering vid lång- och kortidssjukskrivning
 • Avskedanden
 • Slutlön och skadeståndsersättning

Vi är medlemmar av ”la asociación profesional de técnicos tributarios y asesores fiscales de Andalucía”.

Asesor asesoria fiscal contabilidad Fuengirola